Aangezichtspijn behandelen met medicatie of een operatie?

Voor de behandeling van aangezichtspijn kunnen pijnstillers of antidepressiva worden voorgeschreven en medicijnen die de activiteit van zenuwcellen verminderen zoals anti-epileptica. Daarnaast is het mogelijk de zenuw te injecteren, zodat de pijn voor langere tijd weg gaat. Als andere maatregelen niet werken kan een zogenaamde invasieve operatie uitkomst bieden. Dat is een type operatie waarbij de betrokken zenuw wordt beschadigd.

Er zijn veel medicijnen die kunnen worden voorgeschreven bij aangezichtspijn, maar er zijn vrij weinig medicijnen die zowel effectief zijn als een kleine hoeveelheid bijwerkingen hebben. Carbamazepine ( of oxcarbazepine) en lamotrigine zijn volgens onderzoek de beste keuzes direct gevolgd door baclofen.

Aangezichtspijn behandelen met carbamazepine

Carbamazepine is een anti-epilepticum, wat daarnaast wordt voorgeschreven bij een bipolaire stoornis en aangezichtspijn. Het middel is onder verschillende namen bekend. Een van de grootste nadelen van het middel is een interactie met alcohol, omdat de alcoholtolerantie verlaagd wordt. Daarnaast is er een wisselwerking met spierverslappers, MAO-remmers en diuretica (in de volksmond ook wel plaspil genoemd).

Een ander nadeel is dat er regelmatig bloed geprikt moet worden ter controle van bepaalde lichaamsfuncties, zoals de productie van witte bloedcellen en leverenzymen. Bij het bloedprikken kan ook de concentraties van andere geneesmiddelen gecheckt worden, omdat er mogelijk wisselwerkingen zijn met carbamazepine. Dit middel dient vaak als eerste keus bij aangezichtspijn. Bij zwangerschap wordt het middel echter afgeraden.

Bijwerkingen van carbamazepine

De vaak voorkomende bijwerkingen van carbamazepine zijn (1 op de 10 patienten):

 • Vermoeidheid en slaperigheid
 • Duizeligheid of problemen met het evenwicht
 • Allergische reacties

Daarnaast zijn er ook bijwerkingen die weinig voorkomen, daarvoor verwijs ik u naar de bijsluiter.

Aangezichtspijn behandelen met lamotrigine

Ook lamotrigine is een anti-epilepticum, wat tevens gebruikt kan worden bij een bipolaire stoornis en aangezichtspijn. Het middel heeft eens stabiliserende werking op de prikkeloverdracht in het zenuwstelsel.

Bij zwangerschap en borstvoeding moet u dit melden bij de huisarts. Daarnaast is er een wisselwerking mogelijk met de pil (anticonceptie) , rifampicine (een antibioticum), HIV medicijnen en sommige medicijnen voor epilepsi en geestelijke gezondheid.

Bijwerkingen van lamotrigine

Lamotrigine heeft veel meer vaak voorkomende bijwerkingen dan carbamazepine:

Bij 1 op de 10 personen:

 • Agressief gedrag of prikelbaarheid
 • Vermoeidheid, slaperigheid of sufheid, of juist slapeloosheid
 • Duizeligheid of een misselijk gevoel
 • Schudden of beven
 • Snelle ongecontroleerde oogbewegingen
 • Droge mond
 • Diarree

Aangezichtspijn behandelen met baclofen

Baclofen is een spierverslapper en helpt ook bij zenuwpijn en tegen verschillende verslavingen, waaronder alcohol, verschillende soorten drugs, roken en er zijn aanwijzingen dat het bij obesitas zou kunnen helpen.

Het middel mag niet samen gebruikt worden met carbamazepine, omdat het een spierverslapper is.

Baclofen zou eventueel ook een heilzame werking kunnen hebben bij autisme, omdat ook de prikkelverwerking in de hersenen wordt gematigd.

negatieve effecten van baclofen op aandoeningen

Een nadeel van baclofen is dat het een verslechtend effect kan hebben op veel aandoeningen, vooral bij kinderen. Vooral als uw kind een geesteziekte heeft of een verminderde long, lever of nierfunctie, maagzweerproblemen of diabetes. Daarnaast kan uw kind MNS krijgen, wat voornamelijk wordt gekenmerkt door hoge koorts, een sterke bewegingsdrang en verminderd bewustzijn. Ga in dat geval direct naar een arts.

Bij parkinson en epilepsie wordt baclofen afgeraden. Daarnaast ook bij diabetes, een ziekte aan de hersenbloedvaten of bij moeite met plassen (aandoeningen aan de blaas).

Daarnaast is er een bijwerking mogelijk als u opiaten of kalmerende middelen gebruikt. De combinatie met baclofen en opiaten kan leiden tot slaperigheid en sufheid en ook een verminderde ademhaling en een verlaagde bloeddruk.

Veel antidepressiva (de zogenaamde SSRI’s) hebben een versterkend effect op de spierverslappende werking van baclofen en dat is niet best. Zeker als iemand middelen slikt om de bloeddruk te verlagen, want dan is er ook een negatieve wisselwerking met baclofen.

Middelen tegen parkinson of medicijnen die invloed hebben op de nieren hebben ook een negatieve wisselwerking met baclofen.

Bijwerkingen van baclofen

Baclofen heeft invloed op het autorijden.

Sommige bijwerkingen komen helaas zeer vaak voor (meer dan 10 op de 100):

 • Vermoeidheid, slaperigheid
 • Misselijkheid

Vaak voorkomende  bijwerkingen (1 tot 10 op de 100):

 • Een verlaagde bloeddruk of ademhaling (ademhalingsdepressie)
 • Duizelig, licht gevoel in het hoofd
 • Hoofdpijn
 • Coördinatieproblemen
 • Beven, trillen
 • Vreemde oogbolbewegingen
 • Last van verstoppingen en diarree
 • Last van kokhalzen en braken
 • Vaak plassen en problemen met ophouden van de plas
 • Vermoeidheid
 • Spierzwakte
 • Verwardheid, slapeloosheid of uitputting
 • Euforie of juist zwaar depressief, hallucinaties
 • Problemen met het zicht
 • Overmatig zweten of huiduitslag.

Dit zijn alleen nog maar de vaak voorkomende bijwerkingen van het middel. Er zijn daarnaast ook nog zeldzame en gevaarlijkere bijwerkingen.

Dit middel is terecht derde keus volgens de studie.

Aangezichtspijn behandelen door middel van injecties in de zenuw

Als medicijnen onvoldoende werken kan ervoor gekozen worden om de zenuwknoop van de gezichtszenuw ongevoelig te maken door middel van een injectie. Een dergelijke behandeling kan maanden verlichting bieden totdat de zenuw weer is hersteld.

Een injectie van alcohol of glycerol in de zenuwknoop van de trigeminus in de wang (het ganglion van Gasser) kan iemand snel van de pijn afhelpen. Mogelijke alternatieven zijn een lokale verhitting van de trigeminus door middel van een punctie, bestraling of de toepassing van een druk verhogend instrument wat ter plaatse van de zenuwknoop de druk op kan voeren. Er is een geringe kans op comlicaties zoals een ontsteking.

Het gevolg van deze  alternatieven is dat er een beschadiging optreed van de zenuw, waardoor men nog weinig voelt van die wang. Dit is overigens een keuze die vrij gemakkelijk is bij chronische pijn. Daarnaast kan de zenuw zich op den duur herstellen. Er zijn wel risico’s aanwezig want deze behandelingen tasten de zenuw aan en het is mogelijk dat de pijn juist erger terugkomt enkele maanden na de behandeling als de zenuw zich gedeeltelijk hersteld heeft.

Aangezichtspijn behandelen met de Jannetta-operatie

Het is mogelijk om een gaatje te maken direct achter het oor en van daaruit een kussentje te plaatsen tussen de ader en de zenuw vlakbij de hersenstam. Dit kussentje voorkomt dan dat de ader de zenuw blijft knellen. Deze operatie wordt ook wel de Jannetta-operatie genoemd.

Na de operatie is er alleen nog pijn aan de wond zelf. Deze hersenoperatie is helaas niet zonder risico, omdat er een (zei het geringe) kans is op een hersenvliesontsteking, of het ontstaan van een bloeding, het gaat immers om een hersenoperatie. Dat maakt ook dat een operatie als laatste redmiddel wordt gezien bij chronische aangezichtspijn.

Tot slot

De trigeminus neuralgie is redelijk goed behandelbaar door middel van anti-epeleptica, antidepressiva, een injectie of de Jannetta-operatie. Er zijn echter veel bijwerkingen en wisselwerkingen met andere medicijnen mogelijk.

Ondanks de aanwezigheid van deze methodes lijden veel patiënten jarenlang aan pijn en aan bijwerkingen van medicijnen en dat is onnodig. Als dat het geval is kan de patiënt zelf het beste een consult aanvragen en aangeven dat de voorgeschreven medicijnen onvoldoende helpen.

Aangezichtspijn behandelen met voedingssuplementen is een interessante optie, gezien de tekorten die vaak optreden.  Daarnaast zijn er supplementen bekend die invloed kunnen uitoefenen op de pijntolerantie. Dat is wenselijk omdat je daardoor wat minder pijnstillers nodig hebt. Zie daarvoor het volgende artikel:

Klik op de onderstaande link als u meer wilt weten over de behandeling van aangezichtspijn:

aangezichtspijn natuurlijk behandelen

aangezichtspijn oorzaken

Drug therapy of trigeminal neuralgia, Sergio Canavero &Vincenzo Bonicalzi,  Pages 429-440 | Published online: 10 Jan 2014