Welke van de 11 soorten hoofdpijn heb ik?

Er zijn globaal genomen 11 soorten hoofdpijn. Iedere soort hoofdpijn kan verschillende oorzaken hebben van onschuldig tot zeer ernstig. Een goede diagnose is daarom erg belangrijk.

Iedereen heeft wel eens last van hoofdpijn. Soms helpt het om een extra glas water te drinken of om langdurig een warme douche te nemen. In beide gevallen zijn er verschillende oorzaken. Zo is water een oplossing voor de hoofdpijn ten gevolge van lichte uitdrogingsverschijnselen. Een warme douche geeft mogelijk verlichting bij  spanningshoofdpijn. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden die in dit artikel aan bod komen.

Voordat er sprake kan zijn van een behandeling moet je je eerst bewust zijn van welke soort hoofdpijn je nou eigenlijk last hebt:

 1. Hoofdpijn door uitdroging.
 2. Spanningshoofdpijn.
 3. Migraine.
 4. Clusterhoofdpijn.
 5. Medicijn afhankelijke hoofdpijn.
 6. Aangezichtspijn.
 7. Hoofdpijn als gevolg van aandoeningen (secundaire hoofdpijn).
 8. Hoofdpijn als gevolg van vergiftiging.
 9. Pijn in het hoofd als gevolg van infecties.
 10. Trauma aan het hoofd.
 11. Hoofdpijn ten gevolge van structurele problemen met de bouw van het hoofd zoals een te kleine schedel of een afwijking van de voorhoofdsholtes.

Sommige hoofdpijn soorten vallen onder de zogenaamde secundaire hoofdpijn, omdat het niet het belangrijkste symptoom is. Dit geldt bijvoorbeeld voor infecties.

1 Hoofdpijn door uitdroging

Als je uren lang aan het werk bent geweest kan het zo zijn dat je vocht tekort komt.  Ook bij een zogenaamde zonnesteek kan dat het geval zijn.

Koffie en frisdranken helpen niet om het lichaam te zuiveren. Als je hoofdpijn hebt, is  het verstandig om een extra glas water te nemen. Het is op deze manier vrij gemakkelijk om hoofdpijn door uitdroging uit te sluiten.

Klik hier als u meer wilt weten over hoofdpijn door uitdroging:

Hoeveel moet je drinken?

2 Spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn is een pijn op het voorhoofd en bij beide slapen. Het komt bij 60% van de gevallen van hoofdpijn voor en wordt vaak verward met migraine. Bij migraine treden ook andere symptomen op zoals overgevoeligheid voor licht en geluid. Daarnaast is er sprake van een andere oorzaak.

De pijnklachten van spanningshoofdpijn worden veroorzaakt door een verhoogde spierspanning in de schouders, de nek en rond het hoofd. Hiervan kan sprake zijn als je aan krachttraining doet of als je lange werkdagen achter het bureau zit te werken. Een warme douche of eventueel een massage aan de nek en gezichtsspieren kan verlichting bieden.

Bij ongeveer 20% van alle hoofdpijngevallen is er sprake van een cervicogene hoofdpijn. In dat geval komt de hoofdpijn vanuit de nek, maar meestal is er sprake van een nek trauma geweest, het wordt dus officieel niet gezien als spanningshoofdpijn. Hoofdpijn vanuit de nek en spanningshoofdpijn vormen samen ongeveer 80% van de hoofdpijn gevallen.

2.1 Symptomen van spanningshoofdpijn

De symptomen van spanningshoofdpijn zijn:

 • Een drukkende, knellende pijn rond het hoofd, bij het voorhoofd, de slaap en beide kanten van het hoofd.
 • Meestal zijn er ook schouder- en nekklachten.
 • De pijn is zonder pijnstillers uit te houden.
 • Er is een episodische en een chronische variant van spanningshoofdpijn.
 • Misselijkheid en gevoeligheid voor licht of geluid zijn geen symptomen van spanningshoofdpijn

Spanningshoofdpijn kan ook voorkomen tijdens het leveren van een inspanning of tijdens het hebben van seks. Als je klachten hebt tijdens de seks of het orgasme dan is er echter in 60% van de gevallen een andere oorzaak aanwezig. Zoals bijvoorbeeld drugsgebruik of een onderliggende aandoening.

Klik hier als u meer wilt weten over de oorzaken van spanningshoofdpijn:

Wat zijn de 8 oorzaken van mijn spanningshoofdpijn?

3 Migraine

Iedereen kent wel iemand met migraine, omdat het bij ongeveer 15% van de mensen voorkomt in het leven. Migraine is hoofdpijn met misselijkheid en overgevoeligheid voor licht. Het is een groot maatschappelijk probleem. Onder andere vanwege de gevolgen voor het ziekteverzuim en de carrièrekansen van mensen die aan migraine lijden. De duur van migraineaanvallen kan variëren van enkele uren tot meerdere dagen.

In tegenstelling tot een eenvoudige griep of normale hoofdpijn, is het absoluut niet mogelijk om werk te verzetten bij een migraine aanval. Allereerst is een aanval zeer pijnlijk en wordt je overgevoelig voor licht. Het is daardoor niet mogelijk om lang achter de computer te zitten.

Vaak is het nodig om op bed te gaan liggen en alle ramen te blinderen, zodat er zo min mogelijk licht naar binnen komt. Daarnaast zijn normale pijnstillers, zoals paracetamol of aspirine niet voldoende voor het reduceren van de symptomen.

3.1 Migraine Symptomen

De meest voorkomende symptomen van migraine zijn:

 1. Een kloppende of bonzende hoofdpijn aan de rechterkant of de linkerkant van het hoofd, of aan beide kanten.
 2. Overgevoeligheid voor licht en geluid.
 3. Misselijkheid en eventueel ook braken.
 4. Naar schatting vijftien tot dertig procent van de patiënten ondervind migraine met een aura, waarbij sprake is van visuele stoornissen en eventueel ook stoornissen aan de reuk, het gehoor, het gevoel en de motoriek.
 5. Naast bovenstaande kenmerken kan er sprake zijn van hormonale migraine, waarbij een disbalans in de hormoonhuishouding een oorzaak is van de migraine aanvallen.

3.2 Migraine met aura

De aura klachten komen meestal vlak voor de hoofdpijnfase en kunnen soms beangstigende gevolgen hebben voor de patient. Zo zijn er bij een aura verschijnselen die door mensen niet direct met migraine worden geassocieerd omdat zij nog geen hoofdpijn klachten hebben:

De symptomen van migraine met aura:

 1. Slecht zicht, wazig zicht, flikkerende effecten, dubbelzicht of zelfs het verlies van gedeeltes van het zichtveld, ook wel hemianopsie genoemd.
 2. Moeite met lezen of schrijven ten gevolge van zowel de problemen met het zicht als met de motoriek.
 3. Motorische aspecten tijdens de migraineaanval kunnen varieren van spierproblemen tot tijdelijke plaatselijke verlamming.
 4. Duizeligheid of het hebben van een slecht evenwicht.
 5. Verwarring, wat gekenmerkt wordt door warrig taalgebruik en het niet uit de woorden kunnen komen. Er is zelfs een mogelijkheid dat iemand volledig spraakverlies heeft tijdens een aanval, waardoor communicatie met de patient erg lastig wordt.
 6. Oververhitting, transpiratie en een droge mond.

Vaak denken mensen bij een aura aan het zien van iets, een waas of een kleur, maar bij migraine gaat het om  een groot aantal mogelijke neurologische klachten.

3.3 Hormonale migraine

Menstruele of hormonale migraine komt voor bij een op de tien vrouwen. Voornamelijk tijdens de menstruatie en de menopauze (de overgang) kunnen migraine klachten ontstaan. Vandaar dat migraine aanzienlijk vaker bij vrouwen voorkomt dan bij mannen in een verhouding 3 staat tot 1. Bij mannen is bekend dat migraine wat vaker voorkomt bij mannen die een hogere bloedspiegel hebben van het vrouwelijk hormoon.

Klik hier als u meer wilt weten over de oorzaken en triggers van migraine.

Wat zijn de oorzaken van mijn migraine?

4 Clusterhoofdpijn / neuralgie van Horton

Clusterhoofdpijn wordt ook wel de neuralgie van Horton genoemd, omdat hij de eerste was die dit soort hoofdpijn omschreef. Van alle vormen van hoofdpijn is clusterhoofdpijn waarschijnlijk de meest pijnlijke variant. Een aanval duurt normaal gesproken een kwartier tot 3 uur en het is mogelijk dat iemand meerdere aanvallen op een dag krijgt vandaar ook de naam clusterhoofdpijn. De aanvallen komen vaak in clusters van vaak meerdere kortere aanvallen.

Er kan sprake zijn van episodische of chronische klachten. Zo kan het zijn dat iemand weken tot maanden regelmatig aanvallen heeft van clusterhoofdpijn en vervolgens jaren geen klachten meer heeft. Daarnaast kan het bij een chronische aandoening zo zijn dat de patiënt geen pijnvrije periodes heeft en dus iedere dag of meerdere keren per week een aanval heeft zonder langdurige pijnvrije periodes.

Clusterhoofdpijn treedt vooral op bij mensen van tussen de 20 en 50 jaar en daarnaast drie keer zo vaak bij mannen als bij vrouwen. Het is vaak funest voor de carrière en mogelijk ook voor het sociale leven van iemand. Er wordt vaak met onbegrip gereageerd, omdat clusterhoofdpijn weinig voorkomt en de meeste mensen kennen de symptomen niet. Er is daardoor vaak een verhoogde kans op een depressie en suïcidaliteit bij patiënten die lijden aan clusterhoofdpijn. Deze klachten mogen echter niet als een symptoom van clusterhoofdpijn worden gezien.

4.1 Symptomen van clusterhoofdpijn

 1. Zeer heftige, snijdende, ondraaglijke pijn, waarbij normale pijnstillers nauwelijks effect hebben. De pijn is erger dan bij migraine.
 2. Aan één kant van het hoofd vaak in de buurt van een van de ogen of de slaap.
 3. Tijdens een aanval kan iemand vaak niet stil zitten.
 4. De momenten van de aanvallen kunnen vaak zeer voorspelbaar zijn, omdat ze bijvoorbeeld iedere dag rond hetzelfde tijdstip beginnen en vervolgens om de zoveel uur, alsof je de klok erop gelijk kunt zetten. De aanvallen vinden vaak ‘s nacht’s plaats, waardoor nachtrust niet mogelijk is.
 5. Bijkomstige effecten zijn vaak gerelateerd aan het oog waar men de pijn voelt. Er kan sprake zijn van een hangend ooglid, een vernauwde pupil of een tranend oog, waardoor er een loopneus ontstaat. Daarnaast kan de huid van het gezicht en het hoofd gevoelig en zweterig zijn.

Klik hier als u meer wilt weten over de oorzaken en triggers van clusterhoofdpijn.

http://www.wegmethoofdpijn.nl/clusterhoofdpijn-oorzaken/

5 Medicijn afhankelijke hoofdpijn

Als iemand vaak pijnstillers slikt kan er een afhankelijkheid ontstaan als er meer dan 15 dagen per maand pijnstillers worden geslikt. Er is vaak sprake van een langdurige zeurende hoofdpijn en naarmate men vaker medicijnen slikt helpen deze steeds minder.

Ook deze vorm van chronische hoofdpijnklachten kan gevolgen hebben voor de carrière en het sociale leven. Er kan sprake zijn van een depressie en een psychische afhankelijkheid, gepaard gaande met angst om niet zonder pijnstillers te kunnen functioneren.

5.1 Symptomen van medicijn afhankelijke hoofdpijn

 1. Er is sprake van een langdurige, zeurende pijn, waarbij pijnstillers steeds minder lang effect hebben.
 2. Vaak wordt er gedurende meer dan 15 dagen in de maand pijnstillers ingenomen. Ook gaat men steeds vaker over de maximaal aanbevolen dosering heen.
 3. Als men lang genoeg stopt met de inname van pijnstillers gaat de hoofdpijn weg. Is dat niet het geval en blijft de chronische hoofdpijn aanhouden, dan kan het zo zijn dat er een andere onderliggende oorzaak is. Het is daarbij nog steeds van belang om het gebruik van pijnstillers minimaal te houden om niet alsnog een afhankelijkheid op te bouwen.

Klik hier als je meer wilt weten over medicijn afhankelijke hoofdpijn en hoe je er vanaf komt.

http://www.wegmethoofdpijn.nl/medicijn-afhankelijke-hoofdpijn/

6 Aangezichtspijn / trigeminusneuralgie

Aangezichtspijn word ook wel trigeminusneuralgie genoemd. De trigeminus is een zenuw in het gezicht,  die in dit geval de pijnimpulsen verzend naar het brein. Aangezichtspijn kenmerkt zich door kortdurende heftige pijnscheuten in het gezicht. Deze vorm van stekende hoofdpijn komt vaker voor bij mensen van middelbare of oudere leeftijd en evenveel bij mannen en vrouwen. De onderliggende oorzaken variëren van pijn in het bot, de spieren van het gezicht, in bloedvaten of pijn in het kaakgewricht of het gebit.

6.1 Symptomen van aangezichtspijn

 1. Pijn in het gezicht, vaak de wang of de kaak, maar het kan ook andere gedeeltes van het gezicht betreffen.
 2. Het gaat om heftige, stekende pijnklachten die meestal iedere dag plaatsvinden. Gaat het niet om chronische klachten dan wordt er gesproken van atypische aangezichtspijn.

Klik hier als je meer wilt weten over  de oorzaken van aangezichtspijn.

7 Hoofdpijn als gevolg van andere aandoeningen.

Hoofdpijn als gevolg van andere aandoeningen wordt ook wel secundaire hoofdpijn genoemd. Zo kan hoofdpijn bijvoorbeeld voorkomen bij griep. Ook kunnen bepaalde soorten hoofdpijn met elkaar worden verward. Zo kan het zijn dat spanningshoofdpijn wordt verward met Cervicogene hoofdpijn.

7.1 Cervicogene hoofdpijn

Cervicogene hoofdpijn is een hoofdpijn die ontstaat vanuit de nek, door een afwijking van de nek. Dit wordt vaak verward met spanningshoofdpijn of migraine. In ongeveer 20% van de gevallen is er sprake van cervicogene hoofdpijn, het komt dus vrij veel voor.

Het verschil met normale spanningshoofdpijn is dat de pijn vaak vanuit één aan te wijzen kant van het hoofd komt. Wel kan er een vergelijkbaar mechanisme optreden met spanningshoofdpijn. Door een afwijking in de nek kan er namelijk een verhoogde spanning op de nekspieren komen te staan. De afwijking aan de nek kan allerlei oorzaken hebben, maar vaak komt dit door een valpartij of klap op het hoofd of nek.

Klik hier als je meer wilt weten over cervicogene hoofdpijn vanuit de nek.

http://www.wegmethoofdpijn.nl/hoofdpijn-vanuit-de-nek/

7.2 Hoofdpijn door hypertensie / hoge bloeddruk

Bij hypertensie treed er in de schedel een druk op, die vervolgens hoofdpijn te weeg brengt. Dit is een secundaire form van hoofdpijn, omdat het slechts een symptoom is van een andere aandoening.

Een hoge bloeddruk wordt onder andere veroorzaakt door het eten van teveel zout of het hebben van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten. Ook bij stress, schrikreacties of hoog oplopende emoties gaat de bloeddruk omhoog.

7.3 Andere aandoeningen

Er zijn ook andere aandoeningen waarbij hoofdpijn kan optreden. Voorbeelden daarvan zijn:

 1. Multiple sclerose
 2. Epilepsie
 3. Allergische reacties
 4. Een hersentumor of abscess.
 5. Oogaandoeningen bijvoorbeeld glaucoom.
 6. Een hersenbloeding,
 7. Een beroerte.
 8. Trombose in de hersenen (bloedstolsel blokkeert het bloedvat)
 9. Een cyste in de hersenen (een vochtophoping)
 10. Neurocysticercosis veroorzaakt door varkentslintwormen in slecht gegaard varkensvlees. Veroorzaakt chronische hoofdpijn en komt zelden voor in westerse landen.

Hersenbloedingen, een beroerte, trombose, een plotselinge hersenvliesontsteking of een cyste kunnen een zogenaamde “thunderclap” hoofdpijn veroorzaken. Dat is een zeer ernstig soort hoofdpijn wat in zeer korte tijd (seconden tot minuten) opeens uit het niets komt opzetten en wat vervolgens tot zelfs een dag lang kan voortduren. De persoon in kwestie heeft waarschijnlijk nog nooit iets vergelijkbaars meegemaakt.

Het is absoluut noodzakelijk om bij een dergelijke soort hoofdpijn direct contact op te nemen met de huisarts. In 75% van de gevallen is er echter geen sprake van een ernstige aandoening.

Als er sprake is van veel aanvallen van  “thunderclap” hoofdpijn dan kan er sprake zijn van RCVS (reversible cerebral vasoconstriction syndrome).

8 Hoofdpijn als gevolg van vergiftiging

Vergiftiging kan op allerlei manieren tot stand komen wanneer men in aanraking komt met toxische chemicaliën en gassen. Dit komt vaker voor dan je denkt. Zo kan iemand een alcoholvergiftiging oplopen of teveel dieseldampen inademen tijdens het sleutelen aan de auto.

Als mensen hoofdpijn hebben denken ze vaak niet aan vergiftiging. Toch kan het erg belangrijk zijn om op tijd de juiste diagnose te stellen. Zo kan het bijvoorbeeld bij een koolmonoxide vergiftiging gebeuren dat mensen overlijden.

8.1 Hoofdpijn als gevolg van koolmonoxide vergiftiging

Koolmonoxide komt vrij bij een onvolledige verbranding en is geurloos en neemt in het bloed de plaats in van zuurstof. Het verraderlijke is dat men zich vermoeid voelt en dus in slaap valt en mogelijk (bij een hoge concentratie koolmonoxide) nooit meer wakker wordt. Evacueer dus direct het pand als er een vermoeden is van koolmonoxide! Ga naar de huisarts en zorg direct voor de juiste maatregelen.

Koolmonoxide vergiftiging kan komen door slecht onderhoud aan de schoorsteen van de open haard of door een slecht functionerende geiser, gaskachel of cv-installatie. Vooral bij slechte huisjesmelkers die studenten een woning aanbieden wil het nog wel eens voorkomen dat er sprake is van slecht onderhoud.

8.1.1 Symptomen van koolmonoxide vergiftiging:

 1. Aanhoudende hoofdpijn, hoe erger de vergiftiging hoe erger de hoofdpijn.
 2. Slaperigheid
 3. Duizeligheid
 4. Misselijkheid en braken
 5. Verwardheid
 6. Een versnelde hartslag
 7. Vermoeidheid
 8. Aanwijzing: er is sprake van onvoldoende onderhoud aan de geiser, gaskachel, cv-installatie of de schoorsteen moet nodig geveegd worden.
 9. Aanwijzing: de klachten zijn voornamelijk aanwezig in huis en verminderen buiten huis en bij voldoende ventilatie.

8.2 Andere vormen van vergiftiging

Men kan thuis, in de tuin, op het werk of in de vrije natuur en op veel andere plaatsen in aanraking komen met toxische stoffen. Dit gebeurt vaker dan men denkt. Alcohol is nota bene een toxische stof bij grote hoeveelheden.

8.3 Mogelijke oorzaken van vergiftiging:

 1. Drugs of overdosering medicijnen
 2. Alcohol
 3. Schoonmaakmiddelen
 4. Teer
 5. Verf en soorten verdunners
 6. Bestrijdingsmiddelen
 7. Weekmakers van plastic
 8. Luchtvervuiling, bijvoorbeeld dieseldampen bij het werk in een tunnel of in een garage
 9. Lichamelijk contact met chemicaliën

Ook in Nederland is er sprake van milieuvervuiling. Soms kan de ondergrond sterk vervuild zijn of het water van een sloot. Soms worden tonnen vol chemisch afval gewoon gedumpt in het bos. Omdat het legaal dumpen van toxisch afval veel geld kost, wordt er te vaak voor het illegale pad gekozen. Een andere oorzaak is bijvoorbeeld het runnen van een illegaal drugslab, waarbij het afval niet legaal gedumpt kan worden.

Bij vergiftiging komt vaak hoofdpijn voor. Dit kan variëren van lichte tot heftige pijn. Klachten kunnen acuut ontstaan door een vergiftiging, vaak weet je dan wat een mogelijke oorzaak kan zijn.

Als iemand dagelijks werkt met chemicaliën kan er ook sprake zijn van chronische klachten die op vergiftiging kunnen wijzen. Vaak is de concentratie van de toxische stof langzaam in de loop van de tijd opgebouwd in het lichaam, waardoor de klachten niet gemakkelijk gelinkt kunnen worden aan de oorzaak.

9 Hoofdpijn als gevolg van infecties

Er zijn verschillende ontstekingen die in het hoofd kunnen plaatsvinden en die veroorzaken bijna altijd hoofdpijn. Het gaat hierbij om bacteriën of virussen. Voorbeelden hiervan zijn:

 1. Griep of een vergelijkbare infectieziekte.
 2. Voorhoofdsholte ontsteking.
 3. Hersenontsteking (encefalitis).
 4. Sinusitis.
 5. Infectie met de ziekte van Lyme door tekenbeten.
 6. Arteritis temporalis (ontsteking van bloedvaten rond de slaap meestal bij mensen ouder dan 50 jaar).

Klik hier als u meer wilt weten over de natuurlijke behandeling van infecties:

http://www.wegmethoofdpijn.nl/ontstekingen/

10 Hoofdpijn door trauma aan het hoofd

Bij een valpartij of ongeluk waar het hoofd wordt verwond is er uiteraard sprake van hoofdpijn.

Hoofdpijn kan daarnaast ook een gevolg zijn van een hersenschudding of een whiplash.

11 Hoofdpijn als gevolg van de bouw van het hoofd

Het kan zo zijn dat bij een verkeerde bouw van de schedel chronische hoofdpijn optreed. In een dergelijk geval kan het zo zijn dat het verward wordt met andere soorten hoofdpijn, simpelweg omdat artsen geen rekening houden met zeldzame soorten hoofdpijn.

Hoe weet u welke soort hoofdpijn u heeft?

Als u hoofdpijn heeft neemt u eerst een glas water en een warme douche en een massage van uw partner. Helpt dat niet dan heeft u geen last van verdroging en waarschijnlijk ook geen last van spanningshoofdpijn (tenzij de spierspanning buiten proporties is).

Hieronder ziet u ruwe schattingen van de percentages van waarschijnlijkheid van verschillende soorten hoofdpijn plus de plekken op en rond het hoofd waar de pijn zich voordoet.

Hoofdpijn soorten

 1. 1.In 60% van de gevallen gaat het om spanningshoofdpijn: matige, doffe pijn als een band rond het hoofd op het voorhoofd en bij de slaap aan zowel de linkerkant als de rechterkant van het hoofd, dat laatste is belangrijk omdat het anders geen spanningshoofdpijn is. Heeft u alleen pijn bij de slaap, dan is er mogelijk iets anders aan de hand.
 2. In 20% van de gevallen gaat het om hoofdpijn vanuit de nek. Het gaat hierbij om een matige hoofdpijn uitstralende vanuit de nek wat kan komen door een trauma. De pijn straalt uit vanuit de nek, op het achterhoofd en boven op het hoofd).
 3. In 15% van de gevallen is er sprake van migraine. Er is sprake van een zware bonzende pijn, waarbij normale pijnstillers onvoldoende werken. In 60% van de gevallen is er pijn op de linkerkant of de rechterkant van het hoofd en in 40% van de gevallen aan beide kanten van het hoofd). Er is naast hoofdpijn ook misselijkheid en overgevoeligheid voor licht en geluid. Er kunnen aura-symptomen optreden.
 4. In 1 tot 2% van de gevallen is er sprake van medicijn afhankelijke, chronische hoofdpijn. Dit komt uitsluitend voor als men zeer vaak medicijnen inneemt (ca 15 keer per maand of vaker en vaak ook in te hoge doseringen) en het kan daarna tot wel 10 dagen duren voordat je bent afgekickt. De ernst van de hoofdpijn kan variëren, afhankelijk van hoe erg de afhankelijkheid is opgebouwd.
 5. In 0,5% van de gevallen komt een chronische zeer pijnlijke pijn voor in de wang, bij het oog of bij de kaak. Het kunnen ritmische pijnscheuten zijn. Meestal is aangezichtspijn plaatselijk op een plek op het gezicht aanwezig. Dit wordt aangezichtspijn, of trigeminus neuralgie genoemd.
 6. Clusterhoofdpijn komt bij 0,2-0,3% van de bevolking voor. Het is daarmee een van de zeldzaamste varianten van hoofdpijn, maar  vrij gemakkelijk te herkennen aan vaak meerdere clusters van korte en extreem pijnlijke aanvallen, waarbij men het gevoel heeft dat er een priem enkele centimeters direct achter het linker of het rechter oog aan het steken is. In tegenstelling tot migraine, gaat het slechts om pijn achter het oog en niet op een verspreide pijn over een helft van het hoofd(of beide kanten).

Er bestaat ook  een atypische aangezichtspijn bijvoorbeeld bij de ontsteking van de sinussen in het voorhoofd en/of aan weerszijden van de neus, of bij gebitsklachten en pijn van de kaakspieren.

Zeldzame varianten van hoofdpijn en secundaire hoofdpijn

 1. Heb je alleen hoofdpijn als je thuis bent, zowel ‘s ochtends als je wakker wordt en ‘s avonds als je thuis bent? Zijn er meer mensen bij je in huis met deze klachten?  Heeft uw huis een sterk verouderde kachel, geiser of cv ketel? Heb je last na het stoken van de open haard? Heb je nooit een schoorsteenveger ingeschakeld? Wacht geen dag en laat meteen een gespecialiseerd bedrijf meten of je koolmonoxide in huis hebt.
 2. Een van de zeldzaamste oorzaken van hoofdpijn is waarschijnlijk een hersentumor. Er hoeft niet per se hoofdpijn te zijn bij een hersentumor, maar er kan een inwendige druk ontstaan in de schedel, met een aanhoudende hoofdpijn als gevolg. Er kan sprake zijn van explosief braken en soms zelfs zonder misselijk te zijn, uitvalverschijnselen, evenwichtsproblemen of epileptische aanvallen met schokken in armen of benen.
 3. Vaak is hoofdpijn een symptoom van een andere aandoening. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het hebben van een infectieziekte zoals griep, een sinusontsteking of een hersenvliesontsteking. Daarnaast kun je bijvoorbeeld een hersenschudding hebben,  of hypertensie, waarbij hoofdpijn optreed. Of je hebt last van een vergiftiging. Eerder werd koolmonoxidevergiftiging al genoemd er zijn nog veel meer soorten.
 4. Als er iets fout is aan de schedel kan dat ook chronische pijn veroorzaken vanwege inwendige druk, ook dan gaat het om een aanhoudende hoofdpijn.
 5. Een “thunderclap headache” komt heel snel uit het niets opzetten in seconden tot enkele minuten. De pijn is zeer ernstig. Deze soort hoofdpijn komt 43 keer op de 100 000 hoofdpijngevallen voor.

Als u twijfelt tussen twee soorten hoofdpijn, bedenk dan dat sommige soorten veel vaker voor komen.

Klik op de link als u meer wilt weten over:

Spanningshoofdpijn

migraine

clusterhoofdpijn

aangezichtspijn

hoofdpijnklachten vanuit de nek

Medicijn afhankelijke hoofdpijn

 

Bronnen:

Lars Jacob Stovner, Colette Andree, Prevalence of headache in Europe: a review for the Eurolight project .The Journal of Headache and Pain2010 11:217, https://doi.org/10.1007/s10194-010-0217-0

https://www.medicinenet.com/headache/article.htm

Scholar.google.com

Wikipedia