Hoe kan ik mijn spanningshoofdpijn behandelen?

Er zijn veel behandelwijzen van spanningshoofdpijn. De eenvoudigste is een warme douche en een massage. Maar het is ook mogelijk dat zoiets niet voldoende werkt. In dat geval heeft de reguliere geneeskunde een redelijk aantal therapievormen en medicijnen te bieden. Paracetamol, ibuprofen of naproxen, spierverslappers, antidepressiva en benzodiazepinen kunnen allemaal helpen bij het verminderen van de spanningshoofdpijn.

Er zijn grofweg twee benaderingen in de reguliere geneeskunde. De eerste is zowel een psychische als een lichamelijke behandeling, bijvoorbeeld cognitieve therapie. De tweede benadering heeft te maken met medicijnen om de pijn te stillen of om de spieren los te maken, wat bijvoorbeeld het geval is bij spierverslappers.

Er is ook nog een derde benadering, welk is gebaseerd op voedingssuplementen die een invloed hebben op de ontspanning en de gezondheid van spieren. Later meer over de natuurlijke behandeling van spanningshoofdpijn.

Spanningshoofdpijn behandelen met medicijnen

Er zijn verschillende medicijnen voor de behandeling van spanningshoofdpijn zoals: pijnstillers, amitriptyline (antidepressivum),  spierverslappers of benzodiazepinen (slaapmiddel).

Spanningshoofdpijn behandelen met pijnstillers

Als de pijn niet weggaat na een warme douche, een massage en ontspanningsoefeningen kan een pijnstiller uitkomst bieden. Gebruik het liefst paracetamol, een wat lichtere pijnstiller, en als de pijn te erg is kunnen ibuprofen of naproxen worden gebruikt.

Gebruik bij voorkeur helemaal geen pijnstillers, want je kunt een medicijnafhankelijke hoofdpijn opbouwen. Daarnaast zijn er bijwerkingen die in ernst kunnen toenemen bij chronisch gebruik. Zoals bijvoorbeeld de vaak voorkomende maag- en darmproblemen bij ibuprofen en naproxen. Soms kan het zelfs leiden tot maag- of darmbloedingen. Bovendien zijn er nog wat andere bijwerkingen die minder ernstig zijn of minder vaak voorkomen zoals duizeligheid, slecht slapen, oorsuizen, neerslachtigheid of huiduitslag.

Spanningshoofdpijn behandelen met amitriptyline

De spierspanning die verantwoordelijk is voor de spanningshoofdpijn wordt vaak veroorzaakt door depressie en angst. Deze psychische problemen kunnen worden behandeld met amitriptyline. Bovendien heeft amitriptyline een pijnstillende werking.

Bij het gebruik van amitriptilyne mag u niet autorijden als u sufheid of duizeligheid ervaart. Andere bijwerkingen, die zeer vaak kunnen voorkomen (1 op de 10) zijn:

 • gewichtstoename
 • trillen
 • onregelmatige hartslag
 • droge mond
 • obstipatie
 • misselijkheid
 • overmatig zweten
 • agressie
 • een verstopte neus.

Spanningshoofdpijn behandelen met spierverslappers

Als andere middelen onvoldoende werken kan een arts spierverslappers voorschrijven. Spierverslappers kunnen ook worden gebruikt ter voorkoming van een afhankelijkheid van pijnstillers.

Spierverslappers zoals bijvoorbeeld tizanidine verminderen de spierkramp, waardoor de spanningshoofdpijn afneemt. Vaak voorkomende bijwerkingen zijn:

 • een vertraagde hartslag
 • een lagere bloeddruk
 • een droge mond
 • vermoeidheid

Spanningshoofdpijn behandelen met benzodiazepinen

De zogenaamde benzo’s zijn een grote groep van slaapmiddelen met een spierverslappende werking. Ze kunnen verschillen in halfwaarde tijd, de tijd die nodig is voor het halveren van de concentratie in het bloed. Voorbeelden van veel voorgeschreven benzodiazepinen zijn:  diazepam, valium en xanex.

Bijwerkingen zijn naast de sufheid en de spierverslapping:

 • Minder alertheid
 • Een lager concentratievermogen (je kan absoluut geen autorijden)
 • Somberheid
 • Problemen met het geheugen
 • Een laag libido
 • Gevoel van leegte.

Benzodiazepinen kunnen bij veel gebruik verslavend werken.

Tot slot

Bij spanningshoofdpijn kan je het beste eerst de huis tuin en keuken methodes toepassen die niets kosten en geen bijwerkingen hebben. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Een massage van de nek en de spieren op het hoofd.
 • Een warme douche.
 • Ontspanningsoefeningen.

Als deze methodes onvoldoende werken zijn er ook nog duurdere opties:

 • Biofeedback.
 • Cognitieve therapie.
 • De fysiotherapeut.

Deze therapievormen worden niet door ieder ziekenfondspakket vergoed.

Als het echt niet anders kan, kun je pijnstillers gaan slikken. Probeer eerst paracetamol en als dat onvoldoende werkt kun je later nog ibuprofen of naproxen proberen. Als laatste redmiddel zijn er de spierverslappers en de spierverslappende slaapmiddelen.

Gebruik bij voorkeur de bovenstaande volgorde als u het aantal bijwerkingen wilt beperken. Probeer medicijnafhankelijke hoofdpijn te voorkomen, want dat komt relatief veel voor bij patiënten met chronische spanningshoofdpijn.

Klik op de onderstaande link als u meer wilt weten over spanningshoofdpijn:

spanningshoofdpijn natuurlijk genezen

spanningshoofdpijn oorzaken

 

Bronnen: 

Steven N. Broder, Biofeedback: Plain as the Nose on Your Face,  http://www.orthomolecular.org/library/jom/1980/pdf/1980-v09n02-p090.pdf

THOMAS H. BUDZYNSKI et al,Biofeedback and Tension Headache: A Controlled Outcome Study, https://pdfs.semanticscholar.org/7b28/2562fb9058bd75d932e22c1bb077128fcd75.pdf

Kenneth A. Holroyd et al, Cognitive Therapy and Research, Cognitive control of tension headache, June 1977, Volume 1,ISSUE 2pp 121–133, https://link.springer.com/article/10.1007/BF01173633

Seymour Diamond et al,CHRONIC TENSION HEADACHE‐TREATED WITH AMITRIPTYLINE‐A DOUBLE‐BLIND STUDY, First published: October 1971, https://doi.org/10.1111/j.1526-4610.1971.hed1103110.x

Hartmut Göbel et al ,Chronic tension-type headache: amitriptyline reduces clinical headache-duration and experimental pain sensitivity but does not alter pericranial muscle activity readings

R. Fogelholm et al , Tizanidine in Chronic Tension‐Type Headache: A placebo controlled double‐blind cross‐over study, First published: November 1992, https://doi.org/10.1111/j.1526-4610.1992.hed3210509.x

Bogaards et al, Treatment of recurrent tension headache: A meta-analytic review. The Clinical Journal of Pain, 10(3), 174-190 (1994). http://dx.doi.org/10.1097/00002508-199409000-00003

Teresa Paiva et al.,  Effects of Frontalis EMG Biofeedback and Diazepam in the Treatment of Tension Headache, First published: September 1982, https://doi.org/10.1111/j.1526-4610.1982.hed2205216.x

Jane Carlsson et al, Muscle tenderness in tension headache treated with acupuncture or physiotherapy,, First published: June 1990, https://doi.org/10.1046/j.1468-2982.1990.1003131.x